Søren Mørch er død
24. januar, 2024, 90 år gammel

Søren Mørch var gennem en menneskealder med sin encyklopædiske viden om og interesse for international gastronomi og kogekunst et fremtrædende medlem af Det danske gastronomiske Akademi. Hans viden blev bl.a. bragt i spil i mange opslag i Gastronomisk leksikon (gastrolex.dk), især om alskens råvarer fra havet, specielt fisk, som havde hans store interesse.

Søren var i 90’erne også initiativtager til den nu legendariske spiseklub, Foreningen af seriøse fynske fiskespisere, som stadig regelmæssigt mødes og spiser alt godt fra havet. Gennem en lang årrække spillede han en hovedrolle i foreningen, hvor han ved spisningerne delte sin store historiske viden om fisk, ofte på sin særegne kontante, skarpe og yderst underholdende måde. Man var aldrig i tvivl om hans kompromisløse holdning til råvarekvalitet og de rette tilberedningsmetoder. Samtidig besad han akademikerens interesse for bestandigt at lære nyt.

Det kunne være udfordrende at være i et køkken sammen med Søren, som med sit skarpe vid ikke lagde fingrene imellem med at give gode råd og anvisninger og udtrykke sine egne uforbeholdne meninger. Dommen over kokkens resultat var prompte, knivskarp, men sjældent uretfærdig – aldrig kedelig, altid berigende.

Æret være Søren Mørchs minde.

På vegne af Præsidiet

Kirsten Skovsby, Kirsten Rohde Jensen, Caroline Nyvang & Ole G. Mouritsen

_______________________________________________

Det Danske Gastronomiske Akademi

har eksisteret siden 1964 og er en forening af personer, som arbejder for at fremme mad- og måltidskulturen i Danmark. Det sker uafhængigt af kommercielle interesser, offentlige institutioner og fagorganisationer.

Om kogekunst og gastronomi

Vi skelner mellem kogekunst, som er kunsten at lave mad og menuer, og gastronomi, som er refleksion over kogekunsten, måltidet og madkulturen.

Akademiets formål

er at udbrede viden om kogekunst, måltid og madkultur samt fremme kvaliteten af disse områder gennem praktiske initiativer som f.eks. udgivelse af skrifter, afholdelse af offentlige arrangementer samt tildeling af diplomer, stipendier og præmier m.m.

Akademiets kvalitetsbegreb

er bredt og omfatter smag, udseende, næringsværdi, ufarlighed, formålstjenlighed, gennemskuelighed, etik, prisrimelighed m.m.