Det Danske Gastronomiske Akademi udgiver festskrift
i anledning af 60-års jubilæum:

Gastronomiens spor i det danske samfund

Akademiet fejrer 60-års jubilæum i år. Jubilæet vil bl.a. blive markeret ved en festlig årsmiddag på Søllerød Kro den 3. maj.

Desuden har vi i det sidste år forberedt udgivelse af en særlig jubilæumsbog, et festskrift, for også på denne måde at fejre jubilæet. En kreds af Akademiets medlemmer har med stor energi bidraget med en række læseværdige og tankevækkende artikler til denne udgivelse, som bredt beskriver gastronomiens rolle i det danske samfund over de sidste seks årtier.

Jubilæumsbogen, som har fået titlen, Gastronomiens spor i det danske samfund, udkommer den 22. marts. Bogen kan købes i boghanllen og i Forlagest netbuti https://trykvaerket.dk/vare/gastronomiens-spor-i-det-danske-samfund/. Ud over at blive lanceret ved årsmiddagen, planlægges der også et lanceringsarrangement under Copenhagen Cooking.

Læs mere om bogen her.

Man opfordres til at udbrede kendskabet til bogen til alle relevante personer og medier, fx ved at gøre brug af denne flyer.

_____________________________________________

Det Danske Gastronomiske Akademi

har eksisteret siden 1964 og er en forening af personer, som arbejder for at fremme mad- og måltidskulturen i Danmark. Det sker uafhængigt af kommercielle interesser, offentlige institutioner og fagorganisationer.

Om kogekunst og gastronomi

Vi skelner mellem kogekunst, som er kunsten at lave mad og menuer, og gastronomi, som er refleksion over kogekunsten, måltidet og madkulturen.

Akademiets formål

er at udbrede viden om kogekunst, måltid og madkultur samt fremme kvaliteten af disse områder gennem praktiske initiativer som f.eks. udgivelse af skrifter, afholdelse af offentlige arrangementer samt tildeling af diplomer, stipendier og præmier m.m.

Akademiets kvalitetsbegreb

er bredt og omfatter smag, udseende, næringsværdi, ufarlighed, formålstjenlighed, gennemskuelighed, etik, prisrimelighed m.m.