Det Danske Gastronomiske Akademis Historie

Det Danske Gastronomiske Akademi blev stiftet i 1964 på initiativ af madskribenten og dramatikeren Mogens Brandt, støttet af radiocausøren Mogens Lind og professorerne Chr. Elling, Jens Kruuse o.fl.a. Bibliotekar Verner Seemann præsiderede over de første 14 medlemmer.

Man ønskede en forbedret kvalitet af fødevarerne og et bredere udbud. Ligeledes ville man virke for en fornyelse og internationalisering af restaurationsbranchens ydelser.
Også studiet af måltidets rolle som socialt og kulturelt fænomen har fra første færd hørt til Akademiets interessefelter.

Blandt medlemmerne har man i tidens løb kunne tælle så markante personligheder som Poul Henningsen, Paul Hammerich, Hans-Jørgen Nielsen, Leif Blædel, Grete Grumme og Lilian Kaufmann. Flere af disse, og andre medlemmer, blev indflydelsesrige i den offentlige debat.

Akademiet arbejder, i overensstemmelse med sin formålsparagraf ved udgivelse af skrifter, afholdelse af møder og uddeling af hædersdiplomer, legater og sponsorerede ærespriser. Hædersdiplomer uddeles typisk for fremragende kokkekunst og fremstilling af kvalitetsfødevarer, men også for andre madkulturelle initiativer. Akademiet har bl.a. udgivet flere årbøger, et Gastronomisk Leksikon, madparløren Smag på Danmark, et ellevesproget tabelværk Fiskenavne om fiskeriprodukter og genudgivet Louise Nimbs skelsættende kogebog fra 1888. 

Medlemmer af Akademiet har engageret sig sager som Måltidets Hus, mad til børn, mad til syge, økologi, diætetik.

Akademiets vedtægter fra 2008