Birgitte Kastrup og Henrik Møller Kastrup

Ostebørsens Gårdmejeri 

www.osteborsen.dk 

Diplom modtaget: 
2018

For blot 1 ½ år siden fik 3. generation i firmaet Ostebørsen, Birgitte og Henrik Kastrup, mod på at kaste sig ud i mejeriproduktion, så Ostebørsen ikke blot skulle sælge de velkendte, importerede kvalitetsoste foruden oste udviklet på familien Kastrups ”recepter” (Kastrup skæreoste af Danbotypen - sælges kun i hele stykker til opskæring - og faste håndværksoste under navnet Kastrup-serien). 

På Ostebørsen blev etableret et lille mejeri. Et samarbejde blev indgået med landmand Michael Andersen, Tøvestensgaarden, om levering af mælk fra 50 fritgående malkekøer, der malkes få hundrede meter fra mejeriet. 

Mælken homogeniseres ikke, så alle fedtkugler bevares. Mælken løber fra den hævede mælketank selv ned i pasteuren, ligesom flytningen fra pasteur til ostekar foregår nænsomt. 

Intet – heller ikke størrelse eller modningstid - er standardiseret, når det gælder egen osteproduktion på den økologiske Naturgræsmælk. Derfor dufter ostene også forskelligt på forskellige tidspunkter afhængigt af blomsterfloret. Eftersmagen præges af lifligt hø. 

Pt. fremstilles Marensdal, en halvfast ost i stil med Tomme og Saint-Nectaire, samt den lidt fyldigere, halvfaste Naturgræsmælksost. Ostemassen fiskes op, lægges i forme, men presses ikke. Hviler i min. 4 timer, lægges på eget lager og modner fra et par måneder op til både 1 og 2 år, hvilket giver den lidt tørre Pecorinoagtige konsistens. 

Mejeriet er desuden blevet leverandør af mælk og fløde til flere anerkendte is-producenter.