Hans og Maja Larsen

Bramsnæs Skaldyr, Kirke-Hyllinge

Diplom modtaget: 
1992

opdræt af skaldyr (østers)