Jan Friis Mikkelsen

Restaurant Tinggården, Asserbo

Diplom modtaget: 
1996

for højnelse af den danske madkultur