Kaffehandler Svend Olesen

Ålborg Kaffe og Thehandel "Kronen"

Diplom modtaget: 
1989