Lene og Sven Grønlykke

Falsled Kro

Diplom modtaget: 
1977