Mejeriejer Aage Stegger Jensen

Grindsted Mejeri

Diplom modtaget: 
1989