Jan Krag Jacobsen

(æresresmedlem), lektor, civilingeniør
 
 
E-mail: jacobsen@ruc.dk
Tlf. 4674 3804
 
 
Kommunikation, Bygn. 42-3.04
Institut for Kommunikation, 
Journalistik og Datalogi
Kommunikationsvej
Postboks 260
4000 Roskilde
 

CV:

Ansættelser og uddannelse:

• siden 1978 lektor i Kommunikation ved Institut VII på Roskilde Universitetscenter, 
• siden 1976 freelance-medarbejder i Danmarks Radio inden for områderne forbrugeroplysning, miljø, teknologi m.m. Gennemgået radioproducerkurserne RAP I, II og III, 
• 1998-2002 leder af projektet Måltidets Hus under Fødevareministeriet og Undervisningsministeriet, 
• 1998-2002 medlem af arbejdsgruppe i Sundhedsministeriet, som arbejdede med børns ernæring og maddannelse, 
• 1995 - 96 konsulent for Kulturministeriet på projektet Den danske madkultur, 
• 1990-91 medlem af Samvirkes redaktion, 
• 1975 - 77 undervisningsassistent ved Københavns Universitet, Kunstakademiets Arkitektskole og Roskilde Universitetscenter, 
• 1968 -1975 forsknings- og udviklingsarbejde Clauson Kaas's Laboratorium, 
• 1965 - 68 forsknings- og udviklingsarbejde på Nordisk Droge A/S, 
• 1963-65 aftjent værnepligt, 
• 1963 civilingeniør i kemi, 
• 1957-60 arbejdsmand på deltid på Dansk Sojakagefabrik A/S, 
• 1958 student fra Efterslægtselskabets Skole.

Medlem af:

• Det Danske Gastronomiske Akademi - præsident 1992-2001, vicepræsident 2001-2006, herefter præsident, 
• Académie Internationale de la Gastronomie, 
• Levnedsmiddelselskabet i Ingeniørforeningen i Danmark, 
• la Commanderie de Bordeaux à Copenhague, 
• Cordon Bleu de Saint Esprit (æresmedlem), 
• Danske Madpublicister, 
• Dansk Forfatterforening, 
• styregruppe til oprettelse af Fiskens Hus i Skagen, 
• Det ny public serviceråd, 
• deltager i Oxford Symposium on Food and Cookery.

Diverse aktiviteter:

• interviewkurser på bl.a. Forvaltningshøjskolen, Københavns Universitet, Lægeforeningen, Unibank, Danmarks Tekniske Højskole og lokalradioer, 
• lavet radioproduktionskurser på bl.a. lokalradioer og Instituttet for Blinde og Svagsynede, 
• lavet personaleudviklingskurser i Levnedsmiddelstyrelsen 
• kurser i filmdramaturgi på Forvaltningshøjskolen 
• kommunikationsrådgivning/kurser for bl.a.Jyllandsposten, Solvangskolen, Bus Danmark, Danmarks Apotekerforening, Allerød Kommune, 
• Forelæsninger på Den Kongelige danske Veterinær- og Landbohøjskole om madkultur, 
• pt medlem af en arbejdsgruppe, der planlægger en formidlingsinstitution ved Den Kongelige Danske Veterinær- og Landbohøjskole.

Søg på Google under Jan Krag Jacobsen for flere oplysninger www.google.dk